Maailma pandemian jälkeen

Miten toimintaympäristö muuttuu?

Fortum
Business Finland
Fiskars Group
Telia
Academy of Finland
Metro AG
European Commission Joint Research Center
 IESE
Asian Productivity Organisation
  ...

  LÖYDÄ

  Löydä ja jaa relevantteja tulevaisuuden muutosilmiöitä.

  ...

  VISUALISOI

  Visualisoi tulevaisuuden muutoksia kokonaisvaltaisesti havainnollisten ennakointikarttojen avulla.

  ...

  Seuraa

  Pysy ajan hermolla tärkeistä aiheista, ja pidä tulevaisuuden suunnitelmasi ajan tasalla.

LÖYDÄ

LÖYDÄ

Kokeile, kuinka nopeaa toimintaympäristön muutoksen havainnointi on. Kirjoita mitä tahansa hakusanoja, ja tutustu niihin liittyviin muutosilmiöihin. Löydät helposti ja nopeasti runsaasti tietoa itsellesi tärkeistä asioista, jotka muuttuvat tulevaisuudessa.

Futures Platform on johtava trendien seurannan väline:

 • Tulevaisuuden tutkijoiden koostamat sisällöt
 • Ainutlaatuinen yli 500:n muutosilmiön kuratoitu sisältökokoelma
 • Laaja näkökulma yhteiskunnallisiin muutoksiin kattaen mm. teknologisen, sosiaalisen, taloudellisen, poliittisen ja ympäristöön liittyvän kehityksen
 • Mahdollisuus lisätä omia ilmiöitä
 • Käytössä useissa erilaisissa organisaatioissa ympäri maailman vuodesta 2010 alkaen

Futures Platform on oikea valinta, kun sinun pitää pystyä tunnistamaan itsellesi tärkeitä tulevaisuuden muutosilmiöitä.

VISUALISOI

VISUALISOI

Futures Platformin avulla voit helposti rakentaa visuaalisia ja kattavia 360:n asteen näkymiä tulevaisuuteen. Ennakointikartoille voit koota muutosilmiöitä, jotka vaikuttavat juuri sen aiheen tulevaisuuteen, jonka parissa työskentelet.

Käyttäjät pitävät Futures Platformista mm. seuraavista syistä:

 • Tärkeimmät trendit saa esitettyä havainnollisesti yhdessä näkymässä
 • Ennakointikartalla on todella helppoa tarkastella muutoksia lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä
 • Vaikuttava kokonaisuus, jonka avulla tiimin jäseniä on helppo sitouttaa tulevaisuusajatteluun ja keskusteluun priorisoiduista tulevaisuuden kysymyksistä
 • Ryhmätyön helppous: muutosilmiöiden priorisointi äänestämällä, nelikenttään tehtävä vaikuttavuuden arviointi, kommentointi ja keskustelu johtopäätöksistä
 • Online- ja offline-työskentelyn saumattomuus tukee hyvin työpajakäyttöä
 • Aikavyöhykkeistä vapaa osallistuminen tulevaisuustyöhön sujuu verkon yli luontevasti

Futures Platform on johtava työkalu yhteisen tulevaisuuskuvan rakentamisessa ja jakamisessa.

SEURAA

SEURAA

Futures Platformin avulla skenaariotyö tulee tehokkaaksi osaksi toimintaa eikä jää kerran vuodessa tehtäväksi harjoitukseksi. Voit seurata kriittisten ilmiöiden muutoksia reaaliaikaisesti ja tilata yhteenvetoja haluamistasi teemoista.

Futures Platformin ominaisuudet tekevät siitä tehokkaan välineen jatkuvassa tulevaisuuden seurannassa:

 • Yli 500:een muutosilmiöön on liitetty jatkuvasti päivittyvä uutisvirta
 • Automaattiset 'Disruptor Alerts' -viestit nostavat säännöllisesti esiin merkittävimpiä toimintaympäristön muutoksia valitsemistasi teemoista
 • Ajatuksia herättävät 'Futurist's Pick of the Month' -uutiskirjeet nostavat esiin odottamattomia näkökulmia tulevaisuuden muutosten mahdollisista yhteisvaikutuksista
 • Ennakointikartoilla olevat ilmiöt pysyvät jatkuvasti ajan tasalla, ja kartoille on helppo tuoda uusia tärkeinä pidettyjä ilmiöitä

Futures Platformin avulla näköalasi tulevaisuuteen on aina ajan tasalla.

Nopein ja helpoin tapa muodostaa yhteinen tulevaisuuskuva!

Lue lisää

Kalevankatu 3 B
FI-00100 Helsinki
Finland