Tulevaisuusosaaminen opetus- ja koulutusalalla

Kehitä tulevaisuusajattelua työssäsi opetus- ja koulutusalalla hyödyntämällä tekoälyvetoista ennakointityökalua ja futuristien luomaa luotettavaa sisältöä.

Kokonaisvaltaisen käsityksen kehittäminen tulevaisuudesta

Koulutuksen tarkoituksena on valmentaa ihmisiä tulevaisuutta varten. Kestävän oppimisen ja koulutusjärjestelmän varmistamiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista näkökulmaa ja tulevaisuuteen suuntautunutta ajattelua. Autamme sinua soveltamaan tulevaisuusajattelua opetusstrategioissasi ja kehittämään sisäänrakennettuja tulevaisuuden valmiuksia koko organisaatiossasi.

Tulevaisuusosaamisen kehittäminen interaktiivisen oppimisen avulla

Oppiminen tapahtuu kiinnostavan, merkityksellisen vuorovaikutuksen kautta. Siksi työkalussamme on käyttäjäystävällisiä yhteiskehittämisominaisuuksia. Sen avulla voi kehittää kriittisen ajattelun taitoja ja tulevaisuusorientoituneisuutta yhdessä muiden kanssa. Voit käyttää työpajoissasi äänestys-, luokitus- ja kommentointitoimintoja tai hyödyntää niitä kerätäksesi yhteen eri ihmisten tietoja ja ideoita.

Miten relevanttia ja validoitua tietoa tulevaisuudesta voi hyödyntää?

Laadukkaan tiedon löytäminen informaatiotulvan joukosta on aikaa vievää puuhaa. Futuristitiimimme tarkkailee jatkuvasti globaalia toimintaympäristöä ja etsii uusia ongelmia, trendejä ja signaaleja. Strategia- ja kehitystoimenpiteet kannattaa perustaa korkealaatuiseen tulevaisuuden sisältöön, jotta voi ymmärtää eri ilmiöiden mahdolliset yhteisvaikutukset sekä niiden merkityksen omissa suunnitelmissa.

Opettajat rakentavat siltaa opetusohjelman ja nopeasti muuttuvan maailman välille

Espoon kaupungin opetustoimi käyttää Futures Platformia opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen. Lukiolaiset pääsivät myös tutustumaan Futures Platformin ennakointityökaluun. He olivat vaikuttuneita näkemästään ja pitivät alustaa tärkeänä välineenä, jolla voidaan kehittää ennakointia ja ymmärrystä pakollisten oppiaineiden kattamilla aloilla.

Lataa white paper (englanniksi)

Futures Platformin hyödyntäminen koulutuksen tulevaisuuden suunnittelussa

Mitä tietoja ja taitoja ihmiset tarvitsevat menestyäkseen tulevaisuuden työelämässä ja yleisesti ottaen yhteiskunnassa? Miten näitä taitoja voidaan opettaa opetus- ja koulutusjärjestelmässä? Mitä uusia menetelmiä opettajat ja opetushallinto tarvitsevat? Nämä olivat keskeisiä kysymyksiä, joihin Opetushallitus pyrki vastaamaan kaksivuotisella ennakointiohjelmallaan, jossa hyödynnettiin Futures Platformia.

Lue asiakastarina

”Keskustelut olivat poikkeuksellisen hedelmällisiä ja mukaansatempaavia. Samalla ne herättelivät koko ajan osallistujia miettimään oman yrityksensä strategiaa.”

Markku Hämäläinen

Oy Otto Brandt Ab:n toimitusjohtaja

Ymmärrä koulutuksen muutoksia ja valmista ihmisiä tulevaisuutta varten

FUTURES PLATFORM™ on ammattitason ennakointityökalu, jonka avulla voidaan tutkia tulevaisuuden trendejä ja muutosvoimia sekä todistetusti tällä tavoin tunnistaa mahdollisuuksia ja riskejä. Työkalu sisältää tekoälyn ja akateemisesti koulutettujen futuristien kokoaman, jatkuvasti päivittyvän näkymän tulevaisuuteen.

Opeta ja opi nykyaikaisella tavalla rakentamalla kokonaisvaltainen näkemys tulevaisuuden toimintaympäristöstä, mukaan lukien megatrendit, heikot signaalit ja villit kortit.

Hyödynnä yli 700:aa tulevaisuuden ilmiötä ja uusia muutostekijöitä sekä yli 30:tä valmista tulevaisuuden näkymää futuristien kokoamista aihekokonaisuuksista.

Osallista ihmisiä ja kehitä metataitoja, kuten kriittistä ajattelua sekä osallistavaa ja kestävää oppimista kaikilla tasoilla hyödyntämällä Futures Platformin yhteiskehittämisominaisuuksia.

Lisää omaa sisältöäsi alustaan,jos haluat luoda näkymän oppilaitoksesi strategiasta tai tulevaisuudenkuvan oppilaiden ryhmätyöskentelyä varten.

Foresight radar

7 syytä, miksi futures platform on johtava ennakoinnin työkalu oppimisessa ja koulutuksessa

  1. Futuristimme auttavat sinua ymmärtämään tulevaisuutta: Haluatko ymmärtää tulevia muutoksia ja niiden vaikutuksia entistä syvällisemmin? Ehkä olet kiinnostunut luomaan näkymän koulutuksen tulevaisuuteen ja etsit oikeaa digitaalista työkalua ja kumppania tueksesi? Tai ehkä haluat kehittää tulevaisuusosaamista ja kriittistä ajattelua? Futures Platform tarjoaa kaiken tämän ja paljon muuta.
  2. Täydennä toimintaasi ennakoinnilla: Ennakointi antaa mahdollisuuden kerätä ja analysoida tulevaisuuden kannalta olennaista sisältöä jäsennellymmin päätöksenteon tai opetuksen tueksi. Mitä enemmän asioista tiedät, sen helpompaa valistunut päätöksenteko on. Ennakoinnin avulla voit herättää tasokasta keskustelua tulevaisuudesta osana mitä tahansa aktiviteettia, työpajaa tai tuntia.
  3. Tarkkaile muutoksia järjestelmällisesti: Futures Platformin digitaalinen työkalu tukee varhaista havahtumista lähestyviin muutoksiin, sillä sen avulla voit käyttää päivittyvää tulevaisuuden ilmiöiden tietokantaa. Tekoälyteknologia tukee akateemisesti koulutettuja tulevaisuudentutkijoitamme, jotka valvovat kaikkia teollisuudenaloja maailmanlaajuisesti ja keräävät tietoa uusimmista kehitysaskeleista. Kokeneet asiantuntijamme voivat myös tarvittaessa tukea sinua ennakoinnissa – riippumatta siitä, oletko vasta tutustumassa ennakointiin vai oletko ennakoinnin asiantuntija.
  4. Ennakointiyhteisö koulutus- ja opetusorganisaatioille: Futures Platformin asiakkaana olet myös on osa kansainvälistä, ennakointityötä tekevien ammattilaisten muodostamaa Foresight Community -yhteisöä. Yhteisössä voit keskustella ja jakaa näkemyksiäsi, tai halutessasi vain käydä omaksumassa siellä jaettuja toimivia ennakoinnin käytäntöjä.
  5. Nopein tapa saada ymmärrys (ja raportteja!) tulevaisuudesta: : Voit valita kiinnostavimmat yli 700:sta tulevaisuuden muutoksesta ja näkökulmasta. Haluatko tietää, mitkä muutosvoimat viitoittavat tulevaisuutta koulutus- ja tietoalalla? Miltä näyttää opettamisen ja oppimisen tulevaisuus? Entä työn tulevaisuus? Mitä taitoja täytyy opetella, jotta pärjää tulevaisuuden työympäristössä? Löydät tulevaisuudentutkijoiden kokoamaa tietoa näistä ja monista muista aiheista Futures Platformin digitaalisesta työkalusta.
  6. Voit tallentaa yhteen paikkaan tulevaisuuteen liittyviä analyyseja ja ideoita: Unohda eri paikkoihin tallennetut, yksittäiset taulukot ja dokumentit. Kokoa organisaatiosi tulevaisuuteen liittyvät huomiot ja tiedot yhteen keskitettyyn tietokantaan. Tietokanta on nopea ja helppokäyttöinen, ja siellä organisaatiosi tietoja täydentävät Futures Platformin tulevaisuudentutkijoiden löydöt ja havainnot.
  7. Hyödynnä jatkuvasti kehittyvän työkalun uudet ominaisuudet: Teknologiatiimimme kehittää jatkuvasti ennakointityökalua ja sen toimintoja. Lisäämme myös yhä enemmän tekoälytoimintoja siihen, tavoitteenamme varmistaa Futures Platformin asema markkinoiden kehittyneimpänä ja joustavimpana ennakoinnin työkaluna.

Aloita oppimisen ja koulutuksen tulevaisuusosaamisen kehittäminen jo tänään

Tilaa esittely Aloita kokeilu