Ratkaisumme

Jotta päätöksenteko olisi tulevaisuudessa kestävää, organisaatioiden on ennakoitava muutoksia ja pystyttävä luomaan mahdollisia ja todennäköisiä tulevaisuuden skenaarioita. Tulevaisuuskyvykkyys tarkoittaa sitä, että organisaation eri osat kehittävät yhteisiä ja jaettuja näkemyksiä tulevaisuudesta strategian, suunnittelun, innovoinnin, tutkimuksen ja tuotekehityksen tueksi. Osana tätä prosessia myös yhteinen näkökulma tulevaisuuteen ja sen tuomiin muutoksiin jäsentyy.

Kehitä ennakointitaitosi uudelle tasolle

Tilaa esittely Aloita kokeilu

ENNAKOINTITYÖKALU YHTEISKEHITTÄMISEEN

Asiantuntijamme seuraavat jatkuvasti globaalia toimintaympäristöä kaikilla aloilla havaitakseen, mitkä trendit ja ilmiöt saattavat vaikuttaa tulevaisuuteemme. Tietokannassamme olevia ilmiöitä ja kehityssuuntauksia päivitetään säännöllisesti, jotta saatavilla oleva tieto olisi aina luotettavaa.

Futures Platformin interaktiivisten ennakointikarttojen avulla voit visualisoida vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja tehdä yhteistyötä tiimisi ja muiden sidosryhmien kanssa etänä verkossa tai työpajoissa. Työkalun yhteiskehittämistoiminnoilla voit kerätä sidosryhmältäsi havaintoja ja signaaleja. Voitte luoda yhteisiä näkymiä toivomastanne tulevaisuudesta interaktiivisten ennakointikarttojen avulla sekä käyttää äänestys- ja luokittelutyökaluja työn priorisoimiseen.

Asiantuntijasisältömme tueksi työkalussa on myös tekoäly, jonka jatkuvasti päivittyvä uutissyöte tarjoaa lisätietoja eri aihealueista. Tämä ainutlaatuinen tulevaisuuden ymmärtämisen tarjonta on työkalussamme esitetty helposti hahmotettavassa, visuaalisessa muodossa. Ei siis liene ihme, että tuhannet ammattilaiset ympäri maailmaa luottavat työkaluumme.

ASIANTUNTIJAMME OVAT TUKENASI

Tulevaisuuden ennakointi ei ole taikuutta eikä harvojen etuoikeus. Kaikki voivat ja kaikkien pitäisikin oppia ennakoimaan. Näin voidaan varmistaa, että tulevaisuus otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa.

Kokeneet futuristimme ja ennakoinnin asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme toimivien ennakointikäytäntöjen luomisessa esimerkiksi innovoinnin, riskinhallinnan, strategian ja päätöksenteon tueksi.

Toimivien käytäntöjen lisäksi Futures Platformin asiakkaat voivat hyödyntää myös yhteisöä, joka kokoaa tulevaisuudesta kiinnostuneet ammattilaiset. Yhteisössä voi jakaa näkemyksiä ja ehdotuksia sekä verkostoitua muiden alalla työskentelevien kanssa. Lisäksi asiakkaamme pääsevät keskustelemaan Futures Platformin tulevaisuudentutkijoiden kanssa neljä kertaa vuodessa interaktiivisissa Futures Clinic -tilaisuuksissa.

”Futures Platform on selkeä ja perusteellinen työväline tulevaisuuden kartoittamiseen ja tulevaisuuskeskustelun herättämiseen.”

Pia Rautakorpi
Customer Value Innovator, Board Member, Enterprise Designer
Arvova Oy / Ltd

Ennakointiratkaisut kaikille yhteiskunnan aloille

Kestävää suunnittelua julkisella sektorilla

Jatkuvan ennakoinnin avulla suunnittelusta ja toiminnasta tulee kestävää.

Read more

Johtava ratkaisu yritysten ennakointityöhön

Pysy kehityksen kärjessä ja varmista kilpailukykysi tekoälyvetoisella ennakointityökalullamme.

Read more

Ennakoinnista tehoa konsultointiin

Validoi työsi ja osallista asiakkaasi yhteiskehittämiseen soveltuvalla ennakointityökalulla.

Read more

Tulevaisuusosaaminen opetus- ja koulutusalalla

Kannusta ihmisiä kriittiseen ajatteluun: opeta heille ”tulevaisuudenlukutaitoa” käyttämällä akateemisesti koulutettujen futuristien kokoamaa luotettavaa sisältöä.

Read more

Kehitä ennakointitaitosi uudelle tasolle

Tilaa esittely Aloita kokeilu