Alusta tulevaisuuden systemaattiseen ennakointiin

KATSO VIDEOHINNOITTELUOTA KÄYTTÖÖN ILMAISEKSI

Futures Platform™ on digitaalinen työkalu, joka auttaa sinua ja tiimiäsi muodostamaan kokonaiskuvan tulevaisuuden toimintaympäristöstänne ja tekemään perusteltuja strategisia valintoja. Työkalu sisältää ennakoinnin huippuammattilaisten koostamia artikkeleita ja videoita muutosilmiöistä, jotka on visualisoitu dynaamiseen trendikarttaan. Voitte lisätä omia havaintojanne, arvioida yhdessä muutosten vaikutusta omaan toimintakenttäänne sekä tehdä päätöksiä, joilla tarttua mahdollisuuksiin ja uhkiin. Futures Platformin avulla varmistatte, että toimintanne on synkassa tulevaisuuden muutoksiin.

 

Futures Platformin käytön hyödyt

Tulevaisuuden ennakointi tulee osaksi suunnitelmia ja keskusteluja:

 • Ymmärrätte, miten tulevaisuuden muutokset vaikuttavat uusiin ja käynnissä oleviin hankkeisiin.
 • Vahvistatte tiiminne tulevaisuustietoisuutta ja ennakointikykyä.
 • Parannatte keskusteluyhteyttä eri osastojen välillä piirtämällä organisaationne tulevaisuuskuvaa yhdessä.
 • Rakennatte organisaationne ajatusjohtajuutta.
 • Syvennätte ja monipuolistatte keskusteluja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Näette uusia kasvumahdollisuuksia yhdessä.
 • Ette investoi aikaa ja rahaa asioihin, jotka eivät ole tärkeitä tulevaisuudessa.

Lue, miten käyttäjät ovat saaneet hyötyjä Futures Platformin käytöstä: Referenssit.

 

Miten Futures Platformia käytetään?

Futures Platform auttaa sinua ja tiimiäsi muodostamaan kokonaiskuvan tulevaisuuden muutoksesta.

Katso video

Voit käyttää Futures Platformia tulevaisuuskuvan muodostamiseen yksittäisessä projektissa tai kokonaisvaltaisesti organisaatiosi tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottamiseen. Usein sitä käytetään yhdessä tiimin kanssa työpajatyöskentelyn osana. Futures Platformia voidaan myös käyttää digitaalisesti verkossa niin, että osallistujat ovat maantieteellisesti eri paikoissa ja jopa eri aikavyöhykkeillä antaessaan omia näkemyksiään yhteisen tulevaisuuskuvan rakentamiseen. Osallistaminen on helppoa.

 

Futures Platform -työskentelyn viisi vaihetta:

 1. Avaa tiimillesi ja projektillesi uusi ennakointikartta Futures Platformissa.
 2. Valitse kartalle näkyviin ne trendit, joilla on merkitystä hankkeenne kannalta.
 3. Osallista: tiimisi jäsenten näkemykset auttavat tarkentamaan yhteisen tulevaisuuskuvanne.
 4. Tunnistakaa yhdessä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat.
 5. Tehkää johtopäätökset yhdessä. Teette oikeita valintoja perustuen näkemykseen tulevaisuudesta.

Kun ennakointikarttanne on tehty, teillä on yhteinen kuva tulevaisuuden muutoksesta. Toimitte aiempaa tulevaisuustietoisemmin. Ennakointikykynne on uudella tasolla, ja voitte jatkaa tunnistamienne tärkeiden trendien seuraamista. Voitte päivittää ennakointikarttaanne helposti ja pitää yhteisen tulevaisuuskuvanne ajan tasalla. Voitte kirjata uusia havaintoja muutoksesta ja seurata uusinta tietoa tärkeistä trendeistä, megatrendeistä ja muutosilmiöistä.

OTA KÄYTTÖÖN ILMAISEKSI