Dynaamista tulevaisuuden ennakointia

ALOITA ILMAINEN KOKEILUJAKSO HINNOITTELU


Futures Platform™ on digitaalinen työkalu, joka auttaa sinua ja tiimiäsi muodostamaan kokonaiskuvan tulevaisuuden toimintaympäristöstänne ja tekemään perusteltuja strategisia valintoja. Työkalu sisältää ennakoinnin huippuammattilaisten koostamia artikkeleita ja videoita muutosilmiöistä, jotka on visualisoitu dynaamiseen trendikarttaan. Voitte lisätä omia havaintojanne, arvioida yhdessä muutosten vaikutusta omaan toimintakenttäänne sekä tehdä päätöksiä, joilla tarttua mahdollisuuksiin ja uhkiin. Futures Platformin avulla varmistatte, että toimintanne on synkassa tulevaisuuden muutoksiin.
 

 

HINNOITTELU ALOITA ILMAINEN KOKEILUJAKSO

Nopein ja helpoin tapa muodostaa yhteinen tulevaisuuskuva!

 

Futures Platform auttaa teitä luomaan tulevaisuuden yhdessä

Functionalities
   Trendikortit & uutiset             Ennakointikartat             Muokattavissa oleva sisältö             Yhteiskehittäminen

 

Trendikortit & uutiset

Tutustu ja syvenny kiinnostaviin trendeihin ja ilmiöihin

Kompaktit yhteenvedot: Tulevaisuudentutkijoiden kuratoima ilmiösisältö päivitetään useita kertoja vuodessa. 

Uutiset: Ajankohtaiset uutiset teemaan liitttyvistä aiheista suoraan ilmiökorteilla. 

 

Ennakointikartat

Tutustu valmiiksi rakennettuihin ennakointikarttoihin tai räätälöi omia karttoja teille relevanteista aihepiireistä. 

 

Muokattavissa oleva sisältö 

Ilmiöt: Mahdollisuus muokata tai kopioida valmiita ilmiöitä  

Omat havainnot: Luo omaa sisältöä tai anna tiimisi ehdottaa uusia ilmiöitä

 

Yhteiskehittämisen työkalu

Käyttäjät: Luo käyttäjäryhmiä eri pääsyoikeuksin; anna esimerkiksi luku-, muokkaus- tai äänestysmahdollisuudet 

Äänestys: Äänestäkää trendit tärkeysjärjestykseen 

Kommentointi: Kerää oivalluksia osallistujilta ja herätä keskustelua

Luokittelu: Jatkoanalyysin tuki kustomoitavan 2x2 taulukon avulla

 

Trendit ja sisältö

Trend cards
Jatkuvasti kasvava yli 600 ilmiön ja trendin kirjasto - lisää myös omia havaintoja sekä ilmiöitä 
 
 • Tutustu yli 600 tulevaisuudentutkijoiden kuratoimaan muutosilmiöön ja trendiin eri toimialoilta sekä teemoista
 • Aktivoi oma ennakointikarttasi sinulle tärkeistä teemoista
 • Voit myös lisätä omaa sisältöä ja luoda oman ilmiökirjaston ennakointikartoilla hyödynnettäväksi

 

Osallistaminen ja yhdessä kehittäminen

Engage the team andstakeholders
Työkalu mahdollistaa yhteistyöhön eri ominaisuuksien avuin. Tutustukaa ja arvioikaa tulevaisuutta yhdessä, sekä tehkää tietoperustein laadittuja yhteenvetoja löydösten perusteella. 
 • Äänestystyökalu mahdollistaa ilmiöiden arvottamisen pohjaksi pohdinnalle 
 • Luokitystyökalu mahdollistaa ilmiöiden jatkotyöstön äänestämisen jälkeen 
 • Kommentointi ideoiden ja ajatusten keräämisen välineeksi 

 

Luokittelu havainnollistaa tuloksia 

Rated phenomena

Akselit ja taulukon kulmat ovat täysin räätälöitävissä projektinne tai työpajanne kysymyksiin sopiviksi. 

Esimerkiksi, yläpuolella olevan kuvan X akseli voisi olla Yhteensopivuus yrityksen strategian kanssa ja Y akseli voisi olla Yhteensopivuus nykyisten kyvykkyyksien kanssa.

 

Futures Platformin hyötyjä 

Tulevaisuuden ennakointi tulee osaksi suunnitelmia ja keskusteluja:

 • Ymmärrätte paremmin tulevaisuuden muutosten vaikutuksia uusiin ja käynnissä oleviin hankkeisiinne.
 • Vahvistatte tiiminne tulevaisuustietoisuutta ja ennakointikykyä.
 • Parannatte keskusteluyhteyttä eri osastojen välillä piirtämällä organisaationne tulevaisuuskuvaa yhdessä.
 • Rakennatte organisaationne ajatusjohtajuutta.
 • Syvennätte ja monipuolistatte keskusteluja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Näette yhdessä uusia kasvumahdollisuuksia.
 • Ette investoi aikaa ja rahaa asioihin, jotka eivät ole tärkeitä tulevaisuudessa.

Lue tästä linkistä miten käyttäjät ovat hyötyneet Futures Platformin käytöstä.

Team working with Futures Platform

Miten Futures Platformia käytetään?

Futures Platform auttaa sinua ja tiimiäsi muodostamaan selkeän kokonaiskuvan tulevaisuuden muutoksista.

Voit käyttää Futures Platformia tulevaisuuskuvan muodostamiseen yksittäisessä projektissa tai kokonaisvaltaisesti organisaatiosi tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottamiseen. Usein sitä käytetään yhdessä tiimin kanssa työpajatyöskentelyn osana. Futures Platformia voidaan myös käyttää digitaalisesti verkossa niin, että osallistujat ovat maantieteellisesti eri paikoissa ja jopa eri aikavyöhykkeillä antaessaan omia näkemyksiään yhteisen tulevaisuuskuvan rakentamiseen. Osallistaminen on helppoa.

Futures Platform -työskentelyn viisi tyypillistä vaihetta:

 1. Avaa tiimillesi ja projektillesi uusi ennakointikartta Futures Platformissa.
 2. Valitse kartalle näkyviin ne trendit, joilla on merkitystä hankkeenne kannalta.
 3. Osallista: tiimisi jäsenten näkemykset auttavat tarkentamaan yhteisen tulevaisuuskuvanne.
 4. Tunnistakaa yhdessä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat.
 5. Tehkää johtopäätökset yhdessä. Teette oikeita valintoja perustuen yhteisesti jaettuun näkemykseen tulevaisuudesta.

Kun ennakointikarttanne on tehty, teillä on yhteinen kuva tulevaisuuden muutoksesta. Toimitte aiempaa tulevaisuustietoisemmin. Ennakointikykynne on uudella tasolla, ja voitte jatkaa tunnistamienne tärkeiden trendien seuraamista. Voitte päivittää ennakointikarttaanne helposti ja pitää yhteisen tulevaisuuskuvanne ajan tasalla. Voitte kirjata uusia havaintoja muutoksesta ja seurata uusinta tietoa tärkeistä trendeistä, megatrendeistä ja muutosilmiöistä.

 

ALOITA ILMAINEN KOKEILUJAKSO

 


Olemme tukenasi koko matkan ajan

Ammattitaitoinen tiimimme auttavat teitä mielellään ennakointityön kartoittamisessa, työpajojen fasilitoinneissa tai muussa ennakointityöhön liitttyvissä kysymyksissä. Palvelumme ovat täysin räätälöitävissä tarpeisiinne. Aloita ennakointityö jo tänään ja olemme sinuun yhteyksissä!