Futures Platform -uutiset

Futures Platform soveltuu sekä yksilön että ryhmien käyttöön oppimisen ja kehittämisen välineeksi. Espoon kaupungin kehityspäällikkö ja toiminta-arkkitehti Piia Wollstén kertoo omista kokemuksistaan: ”Työkalua on hyödynnetty muun muassa eri projektien alkuvaiheissa hahmottamaan tulevaisuuden haasteita, jotka tulee ottaa huomioon palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Työkalun avulla on mahdollisuus muodostaa yhteinen ymmärrys tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksista. Se on oivallinen väline Kaupunki palveluna -toimintamallin kehittämisessä, jossa on tärkeää löytää kaupungille uusia rooleja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen kustannusvaikuttavasti.”

Futures Platformia on tarkoitus käyttää kaupungin yksiköiden toimintojen yhteistyötä lisäten. Ajatuksena on hyödyntää tulevaisuuden ennakointia ainakin strategisessa kehittämisessä, palveluiden kehittämisessä, sivistystoimessa opetuksen kehittämisessä, lukioissa ja peruskouluissa koulujen johtoryhmissä sekä erityisesti oppimisessa eri-ikäisten oppilaiden kanssa.

Kouluista pilottivaiheessa on mukana muiden muassa Otaniemen lukio. Futures Platformia odotetaan siellä jo. Opettaja Aki Saariaho kertoo innostuneena:

”Kävimme teemaopintoihin kuuluvan tekoälykurssimme (2 opettajaa, 11 opiskelijaa) kanssa kuulemassa esityksen ja tutustumassa Futures Platformiin. Opiskelijat olivat vaikuttuneita, näkivät Platformin merkittävänä työkaluna tulevaisuuden ennakoinnissa ja esimerkiksi pakollisten opintojen alueiden työstämisessä. Esimerkiksi tieteen, teknologian, kielten ja kulttuurien ja ihmisen kehityksen osalta. Futures Platformia voi käyttää myös monenlaisissa pedagogisissa menetelmissä (...) Näen paljon erilaisia mahdollisuuksia Futures Platformissa opetusta syventävänä työkaluna, jota käyttää opiskelijoiden kanssa ryhmätöissä ja itsenäisessä opiskelussa.”
 

Otaniemen lukion rehtori Sinikka Luoma-Mattila jatkaa: ”Lukioissa käynnistyy opetussuunnitelmatyö ja sen yhteydessä on tärkeää tarkastella tulevaisuuden näkymiä. Tämä työkalu antaa valtavan digitaalisen "kirjaston" muutosilmiöitä käyttöömme ja samalla työkalun, jota voi hyödyntää dialogiin ja siihen, mitä asioita täytyy huomioida suunnittelussa. Johtoryhmätyössä Futures Platform voi antaa virkistävää helikopterinäkymää arkeen. On tärkeää tarkistaa suuntaa, mihin nykyajan koulua viedään. Erityisesti kiinnostaa myös yhteistyö ja parviälyn hyödyntäminen kaupungin eri toimijoiden kanssa, jotka Futures Platformin ottaa käyttöönsä.”
 

Futures Platform™

Futures Platform™, www.futuresplatform.com, on verkkopohjainen trendikartta, joka auttaa organisaatioita muodostamaan kokonaiskuvan omasta tulevaisuudestaan ja tekemään muuttuvassa maailmassa perusteltuja strategisia valintoja. Työkalu sisältää ennakoinnin huippuammattilaisten tuottamia artikkeleita ja videoita trendeistä ja muutosilmiöistä. Käyttäjät voivat lisätä mukaan omia havaintojaan, arvioida yhdessä muutosten vaikutusta omaan toimintakenttäänsä sekä suunnitella toimenpiteitä joilla tarttua avautuviin mahdollisuuksiin ja uhkiin. Futures Platformin™ avulla organisaatiot pysyvät jatkuvasti kartalla itselleen tärkeistä tulevaisuuden teemoista.

 

YHTEYDENOTOT


Espoon kaupungin yhteyshenkilönä on kehityspäällikkö ja toiminta-arkkitehti

Piia Wollstén
Puh. +358 50 305 2374
piia.wollsten@espoo.fi

Kysymykset yhteistyön sisältöihin ja fasilitointiin liittyen konsultoinnin johtaja:

Jari Koskinen
Puh. +358 45 604 9881 
jari.koskinen@futuresplatform.com

Kysymykset Futures Platform:

Ville Vanhala, toimitusjohtaja

Puh. +358 40 764 8511

Nyt saatu rahoitus on tarkoitus käyttää tuotekehitykseen, jolla mahdollistetaan Futures Platform -tuotteen seuraava sukupolvi. Miljoonan euron rahoitus koostuu Business Finlandin myöntämästä tuotekehityslainasta ja sen lisäksi osakeannista, johon osallistuivat yhtiön uusina sijoittajina Gorilla Capital, digitaalisten ratkaisujen tekijä Sangre Oy ja kokenut BtoB-ohjelmistoyrittäjä Anne Urrila. Yhtiön aikaisemmat sijoittajat olivat vahvasti mukana rahoituskierroksella, ja myös Futures Platformin perustajatiimi osallistui merkittävällä sijoituksella osakeantiin.


Toimitusjohtaja Ville Vanhala kuvaa rahoituksen tuomia mahdollisuuksia: ”Tämä rahoituskierros nopeuttaa yhtiömme etenemistä strategisen ennakoinnin johtavaksi ratkaisuksi maailmalla. Viimeisen vuoden aikana olemme jo näyttäneet kykymme viedä Futures Platform kansainvälisten organisaatioiden käyttämäksi digityökaluksi. Asiakaskuntaan kuuluu muun muassa Euroopan komissio ja muita suuria kansainvälisiä organisaatioita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Nyt saamamme rahoitus mahdollistaa uusien asiakkaiden toivomien ominaisuuksien lisäämisen tuotteeseen, ja seuraavan vuoden kuluessa tulemme edelleen kehittämään tekoälyyn perustuvaa toiminnallisuutta asiakkaidemme hyödyksi. Tuotteen uusi versio avaa aivan uusia näköaloja käyttäjillemme, kun he tekevät omissa organisaatioissaan tulevaisuuteen katsovaa suunnittelutyötä, kuten esimerkiksi strategista suunnittelua, tuote- ja palveluinnovaatioita ja riskien hallintaa.”

 

Hallituksen puheenjohtaja Markko Vaarnas kuvailee hallituksen ja yhtiön sijoittajien näkemyksiä: ”Olemme luottavaisia Futures Platformin tiimin kykyyn edistää yhtiön nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä. He ovat jo näyttäneet, että maailmalla on kasvava tarve työvälineelle, joka helpottaa tulevaisuuden muutosten ennakointia. Hallituksessa olemme tyytyväisiä voidessamme tukea Futures Platform -tiimiä heidän rakentaessaan kasvavaa yhtiötä ja jatkuvasti kehittyvää BtoB SaaS -tuotetta erittäin mielenkiintoisilla markkinoilla.”

...Futures Platformin osaksi strategiatyötään”, iloitsee toimitusjohtaja Ville Vanhala. ”Meillä on nyt Suomessa yli neljäkymmentä asiakasta, jotka visualisoivat tulevaisuuttaan Futures Platformin avulla. ’Product-market fit’ on löytynyt. Asiakaskuntamme jakaantuu melko tasan konsulttiyhtiöiden, julkisorganisaatioiden ja isojen yritysten kesken. Julkisia referenssejämme ovat mm. Fiskars, Kemira, Telia, Tekes ja Opetushallitus. Tarve tuotteellemme on universaali, joten tästä on hyvä jatkaa kansainvälistämään toimintaa”, Vanhala jatkaa.

”On hienoa nähdä, että sijoittajat luottavat Futures Platformin tuotteeseen ja tiimiin”, toteaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markko Vaarnas. ”Saimme puolen miljoonan jatkorahoituskierroksen kasaan vain kuudessa viikossa, mikä kertoo yrityksen vahvoista näytöistä sekä momentumista tulevaisuuden ennakointityövälineiden markkinoilla. On lisäksi hienoa, että tällä sijoituskierroksella on mukana sekä alkuperäisiä sijoittajia että uusia kiinnostuneita”, Vaarnas lisää.

”Futures Platform on kiinnostava yhtiö erityisesti siksi, että sen kehittämä työkalu tekee tulevaisuuden riskien ja mahdollisuuksien kartoituksen tiimeissä helpoksi, visuaaliseksi ja vuorovaikutukselliseksi. Se auttaa organisaatioita merkittävästi heidän kaukokatseisuudessaan. Futures Platformin SaaS-pohjainen B2B-liiketoimintamalli on myös kansainvälisesti skaalautuva, ja heillä on vahva ja kokenut tiimi, kertoo sijoituspäätöksensä taustoista Lontoossa digitaalista yrittäjäuraa pitkään tehnyt Juha Koski.

Kaikkiaan tässä sijoituskierroksessa ovat mukana Juha Koski, Antti Kemppainen, Ilves Invest, Matti Lapinleimu, Gorilla Ventures, Winterbackwoods Oy, Lennu Keinänen, Tero Sarkkinen, Netprofile Growth+, Pasi Tolmunen, Accio Oy sekä Timo Hiltunen.

Futures Platformia™ voi kokeilla ilmaiseksi ja arvioida sen soveltuvuutta omalle organisaatiolle. Lataa ilmainen kokeiluversio täältä.

 

Lisätietoja:

Ville Vanhala, toimitusjohtaja

Puh. 040 764 8511

 

Futures Platform™

Futures Platform™, www.futuresplatform.com, on verkkopohjainen trendikartta, joka auttaa organisaatioita muodostamaan kokonaiskuvan omasta tulevaisuudestaan ja tekemään muuttuvassa maailmassa perusteltuja strategisia valintoja. Työkalu sisältää ennakoinnin huippuammattilaisten tuottamia artikkeleita ja videoita trendeistä ja muutosilmiöistä. Käyttäjät voivat lisätä mukaan omia havaintojaan, arvioida yhdessä muutosten vaikutusta omaan toimintakenttäänsä sekä suunnitella toimenpiteitä joilla tarttua avautuviin mahdollisuuksiin ja uhkiin. Futures Platformin™ avulla organisaatiot pysyvät jatkuvasti kartalla itselleen tärkeistä tulevaisuuden teemoista.

 

 

Uutisvirta liittää tuoreimmat uutiset maailmalta valitsemiisi ilmiöihin

Jatkuvasti päivittyvä uutisvirta on kesäkuun lopussa liitetty sataan eniten käytettyyn ilmiöön – katso esimerkiksi: 3D-tulostus, Työtön tulevaisuus ja Lohkoketjuvallankumous. Osa uutisista näkyy heti ingressitekstin alapuolella karusellissa, ja lisäksi kaikki tuoreimmat uutiset löytyvät ilmiön lopusta Latest News –osiosta.

 

Kesän aikana uutissisällöt liitetään kaikkiin alustalta löytyviin ilmiöihin. Uutisvirran ansiosta pysyt entistä paremmin aina ajan tasalla tärkeiksi valitsemiisi ilmiöihin liittyvistä muutoksista. Uutisvirta säilyy kloonatuissa ilmiöissä, eli voit helposti muokata ilmiöitä haluamaasi suuntaan ja poimia uutisvirrasta uusimpia näkökulmia työskentelyynne.

 

Ilmiöiden arvioinnin tulokset nelikenttään

Kesän aikana saat tuttujen äänestysnuolten lisäksi käyttöösi kokonaan uuden työkalun, jolla ilmiöiden arviointi on mahdollista kahdella akselilla. Voit järjestää äänestyksen, jossa esimerkiksi X-akselilla on ”Ilmiön vaikutus organisaatioomme” ja akselin päissä ”vähäinen” ja ”käänteentekevä”, ja Y-akselilla vaikkapa ”Organisaation valmiustaso”.

 

Toinen hyvä esimerkki on antaa akseleiksi ”uhka vs mahdollisuus” ja ”nopea vs hidas”. Näin arviointi tuottaa suoraan ymmärryksen ilmiöistä, joihin on tärkeää tarttua heti. Nelikenttä auttaa analysoimaan ja jäsentämään ilmiöiden merkittävyyttä visuaalisesti.

 

Yhteenvetojen koostaminen raporteiksi

Futures Platformiin ollaan toteuttamassa yhteenvetotyökalua, jolla voit koostaa kaikki kartalle kirjatut kommentit nykyistä selkeämmäksi raportiksi. Tulevassa työkalussa voit ottaa esimerkiksi ilmiöiden lyhyet kuvaukset mukaan raporttiin.

 

Yhteenvetojen jakaminen helpommaksi

Kesän aikana tuomme mukaan myös aiempaa laajempia mahdollisuuksia kartan sisältöjen ja tulosten jakamiseksi. Esimerkiksi kommenteista voidaan kätevästi tuottaa PDF-dokumentti, joka on helppo jakaa kollegoille. Myös nelikentän tulokset on mahdollisuus jakaa.

Futures Platform on suomalainen start-up yhtiö, joka kehittää sekä tarjoaa tulevaisuus- ja ennakointitietoon pohjautuvaa digitaalista työvälinettä. Millennial Board on D11 Helsingin luoma palvelukonsepti, jossa luodaan uusia näkökulmia, murretaan luutuneita konventioita ja avarretaan näkemyksiä tulevaisuuden uusista liiketoimintamahdollisuuksista yhdessä kahdeksan idealistisen, rohkean millenniaalin sekä asiakasyrityksen johtoryhmän kanssa.

Omistamisesta virtuaalimaailmaan

Yksi eniten keskustelua herättäneistä muutosilmiöistä oli omistamisen merkityksen väheneminen. Nuoret uskovat, että tulevaisuudessa asunnon omistamista ei pidetä yhtä tärkeänä kuin tänä päivänä, ja uutena trendinä nousee yhteisasuminen sekä sen vanavedessä jakamistalous.

Villinä korttina rohkeimmat visioivat mielissään virtuaalitodellisuuden yhdistettynä yhteisasumiseen. Asutaan yhdessä, mutta eletään omassa virtuaalimaailmassa. Tähän liitettiin ajatus ns.living as a service -konseptista, joka toiminnaltaan vastaisi nykypäivän vanhusten palvelutaloa. Living as a service haastaa asumisen tilakäsitteen, sillä virtuaalitodellisuuden ansiosta kotona voi olla missä tahansa. Samalla ideoitiin uusi käsite mentorointimetsästä pakopaikkana, jonne ihminen voi tulevaisuudessa vetäytyä rauhoittumaan kiireisen elämän keskellä.

Muutosilmiön negatiivisena puolena nähtiin erakoituminen ja sosiaalisten suhteiden merkityksen väheneminen. Onko tulevaisuuden ihminen eristäytynyt virtuaalikotiinsa? Tarvitseeko tulevaisuuden ihminen ympärilleen muita ihmisiä, jos voi virtuaalisesti valita kenen kanssa aikaansa viettää?

 

Muuntautuva älykoti

Teknologian kehittymistä nuoret pitävät itsestäänselvyytenä ja jatkuvana. Tämän päivän kodit sisältävät entistä enemmän älyllisiä laitteita, jotka huolehtivat asumisen mukavuudesta. Uutena, radikaalina ajatuksena nostettiin kodin muuntautuminen esimerkiksi tunnetilojen mukaan. Tilassa asuvan henkilön ollessa vihainen asunnon pinnat muuttuvat punaisiksi, ja parhaimmillaan älykoti reagoi tuottamaan rauhoittavia vastavärejä, tuoksuja tai musiikkia tyynnyttääkseen asukkaan.

Älykotiin yhdistettiin myös ajatus puhtaan veden paikallisesta tuottamisesta ja kierrättämisestä. Mikäli kaikilla on mahdollisuus tuottaa puhdasta vettä omassa kodissaan edistynyttä teknologiaa hyödyntäen, mihin enää tarvitaan vedenkäsittelyn perinteistä infraa ja järjestelmää? Kiertotalouden ja uuden teknologian, sekä veden käsittelytapojen seurauksena on mahdollista luoda sekä kehittää itsenäisiä, paikallisia veden kierrätys- ja puhdistusjärjestelmiä.

 

Megakaupungeista takaisin maaseudulle

Millenniaalit näkevät ilmastonmuutoksen todellisena uhkana ja uskovat sen aiheuttavan massiivisen pakolaisvirran merenpinnan nousun sekä aavikoitumisen myötä. Ilmastonmuutoksen synnyttämä muuttoliike johtaa globaalilla tasolla kaupungistumiseen ja sitä kautta megakaupunkien muodostumiseen. Samalla nostettiin huoli globaalista vastuunkannosta.

"Kuka kantaa vastuun ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten tuomista seurauksista, kuten Malediivien uppoamisesta merenpinnan nousun vuoksi tai Keski-Afrikan autioitumisen seurauksena syntyvästä massamuutosta? Kuinka ilmastonmuutoksen synnyttämä muuttoliike tulee vaikuttamaan megakaupunkeihin ja asumisen tulevaisuuteen?" Talvensaaren mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat eri skenaariot on otettava huomioon globaalina vastuuna, jotta kokonaisuus olisi edes jotenkin toimiva.

Megakaupunkien synty herätti keskustelun työpaikkojen riittävyydestä. Nuoret uskovat, että työtön tulevaisuus on tosiasia teknologian kehittyessä, ja vastavoimana megakaupungille syntyi ajatus de-urbanisaatiosta. Keinoäly ja automatisaatio vievät työpaikkoja, mikä saa aikaan massiivisen kasvun työttömyydessä. Tämän seurauksena monet joutuvat muuttamaan takaisin maaseudulle, sillä kaupungissa asumisesta tulee liian kallista.

“Itse näen, että suurin ja ehdottomasti merkittävin tulevaisuuden asumiseen vaikuttava trendi on ilmastonmuutos. Merkit ovat jo nyt nähtävissä ja uskon muutosten kiihtyvän”, pohtii työpajassa mukana ollut William von der Pahlen.

 

Ennakoinnin työkalu tulevaisuuden tutkana

Edellä kuvatut näkemykset asumisen tulevaisuudesta saatiin tunnin mittaisessa työpajassa, jossa hyödynnettiin Futures Platformin kehittämää digitaalista ennakoinnin työkalua. Työkalu auttaa muodostamaan kokonaiskuvan tulevaisuuden toimintaympäristöstä. Se sisältää runsaasti ennakoinnin ammattilaisten koostamia artikkeleita ja videoita muutosilmöistä, jotka on visualisoitu dynaamiseen trendikarttaan.

Millenniaaleille annettiin tehtäväksi tutkia ennakointikarttaa ja valita sieltä heitä eniten puhuttelevat muutosilmiöt, jotka heidän mielestään vaikuttavat merkittävästi siihen millaiseksi asuminen tulevaisuudessa muuttuu. Kuvatut muutosilmiöt oli jaoteltu useaan eri pääkategoriaan.

“Työkalu esitteli trendit hyvin ja kansanomaisesti selitettynä. Sisältö oli todella laaja ja hienosti kategorisoitu suurempien pääotsikoiden alle. Tämä teki työkalun käytöstä helppoa ja yksinkertaista. Videoiden ja artikkeleiden parissa olisi viettänyt enemmänkin aikaa”.

Futures Platform -työkalu antaa hyvät mahdollisuudet fokusoitumiseen sekä jäsentämään käyttäjän omia ajatuksia. Tämän lisäksi työkalun avulla on helppo yhdistellä eri ilmiöitä toisiinsa sekä ymmärtää niiden välisiä yhteyksiä. Future Platform -työkalu toimii erinomaisena tukena strategisessa päätöksenteossa ja tiimityöskentelyn apuvälineenä Millennial Boardin kaltaisissa tapahtumissa.

Myynti ja tuotteistaminen tulevaisuuden avaintaitoja kaikilla ammattialoilla

Opetushallituksen mediatiedote 27.6.2017

Asiakaspalveluosaaminen sekä myynti- ja markkinointitaidot ovat tulevaisuudessakin keskeisiä työelämässä tarvittavia taitoja. Oleellista on myös osata markkinoida omaa osaamistaan. Ymmärrystä palvelumuotoilusta ja tuotteistamisesta tarvitaan kaikilla toimialoilla.

Opetushallituksen koordinoimat koulutustoimikunnat käyttivät apuvälineenään ennakointikarttoja pohtiessaan kolmen vuoden ajan tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Koulutustoimikunnat edustivat 26 eri toimialaa. Niiden keskeinen tehtävä oli ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita ja tehdä aloitteita koulutuksen kehittämiseksi.

Koulutustoimikunnat pohtivat tulevaisuuden osaamistarpeita niin ammatillisen koulutuksen kuin korkeakoulutuksenkin kannalta. Ennakointikarttatyöskentelyn lähtökohtana oli eri toimialojen edustajien yhteistyö. Työskentelyssä ”sekoitettiin pakkaa” eli saatettiin esimerkiksi kone- ja metallialan sekä kauneudenhoitoalan asiantuntijat pohtimaan yhdessä, millainen osaaminen voisi yhdistää näitä aloja tai millaisia liiketoimintaideoita niiden rajapinnoille saattaa syntyä. Samalla mietittiin toimialarajat ylittäviä ilmiöitä ja eri alojen yhdistelmiä, jotka voivat synnyttää uusia ammatteja ja tehtäviä seuraavien 5 – 15 vuoden aikana.

Arvoketjujen ymmärtäminen ja innovaatio-osaaminen kaikille yhteisiä asioita

Arvoketjun ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että työntekijä tiedostaa omaa työtään edeltävät ja sitä seuraavat työvaiheet. Esimerkiksi rakennusalalla täytyy tietää, mistä raaka-aineet tulevat, mitä niille tehdään jalostusvaiheessa, miten ne päättyvät itselle työstettäväksi, mikä on asiakkaan rooli ja mitä tapahtuu oman työvaiheen jälkeen. Ammattilainen ymmärtää olevansa tärkeä osa ketjua ja vastuullinen omalta osaltaan sen toimimisesta.

Innovaatio-osaaminen tarkoittaa kykyä tuottaa ja kehittää uusia ideoita, tuotteita, palveluita tai ratkaisuja ongelmiin, jotka voidaan kaupallistaa kannattavasti. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita mitään suurien keksintöjen tekemistä. Innovaatio voi olla hyvinkin pieni idea, joka auttaa tekemään työn tuottavammin.

Sekä arvoketjujen ymmärtämiseen että innovaatio-osaamiseen liittyy projektiosaaminen ja taito ymmärtää suuria kokonaisuuksia. Alan kuin alan ammattilaisen on hyvä osata työskennellä suunnitelmallisesti ja olla olosuhteiden muuttuessa valmis muuttamaan suunnitelmaa, pitäen kuitenkin lopputavoitteet kirkkaasti mielessään. Oleellista on ymmärtää asiakkaan, työnantajan ja työyhteisön tarpeet ja tehdä omat työtehtävänsä järkevästi ja turvallisesti. On myös tärkeää pitää yllä omaa terveyttä ja työkykyä.

Monenlaista osaamista, monenlaisia kulttuureja

Kaikilla aloilla tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän monialaista osaamista. On tunnettava oma ammattiala hyvin, mutta oltava myös valmis ja halukas menemään oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja ottamaan oppia ja vaikutteita muilta aloilta. Monialaisuus on myös halua ja kykyä toimia yhdessä muiden alojen ammattilaisten kanssa ja arvostaa heidän osaamistaan.

Moniosaamiseen liittyy myös kiinteästi monikulttuurisuuden ymmärtäminen. Se voi olla niin asennetta, kielitaitoa kuin syvällisempää tietämystä eri kulttuureista. Tulevaisuudessa yhä useampi työkaveri ja esimies, mutta ennen kaikkea asiakkaat ovat eri kulttuureiden edustajia. Koko toimintaympäristö muuttuu kulttuurisesti moninaisemmaksi.

Koulutustoimikuntien työstä on laadittu yhteenvetoraportti ”MUUTOSILMIÖITÄ KOULUTUKSEN RAJAPINNOILLA - Havaintoja ja kehitysehdotuksia koulutustoimikuntien ennakointikarttatyöskentelystä vuosina 2014–2016”.

Raportti Opetushallituksen verkkosivuilla

Lisätietoa koulutustoimikunnista ja ennakointityöstä:
Opetusneuvos Ulla Taipale-Lehto, Image removed. , Opetushallitus, puh. 029 533 1207

Lisätietoja ennakointikarttaprosessista:
Tuomo Kuosa, Content Director, Ph.D
Alternative Futures | Futures Platform Oy, Image removed. , puh. +358 44 0360688

Julkaise omia havaintojasi kollegojen arvioitavaksi

Käyttäjien on nyt helppo lisätä omia havaintojaan organisaationsa omaan tulevaisuusnäkymään Futures Platform -työkalussa. Omien havaintojen ja työkalun sisältämän ammattilaisten koostaman ennakointitiedon tarkastelu yhtenä kokonaisuutena muodostaa monipuolisen kuvan ennakoinnin pohjaksi. On myös mahdollista hyödyntää työkalussa olemassa olevaa sisältöä raakamateriaalina ja muokata sitä oman näkemyksen mukaiseksi lisäämällä siihen omia päätelmiä. Näin saadaan aikaan oman organisaation kannalta entistä yksityiskohtaisempia ja olennaisempia trendikuvauksia.

Futures Platform sisältää myös äänestys- ja kommentointimahdollisuuden. Tiimin jäsenet voivat äänestää mielestään yrityksen kannalta tärkeimpiä trendejä ja lisätä niihin omat kommenttinsa, miten kyseiset trendit käytännössä vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan. Tämä tehostaa tiimityötä ja synnyttää uusia näkemyksiä ja toimenpidesuunnitelmia..

Uusi tapa arvioida tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia

Tulevaisuuteen katsominen, mahdollisuuksien näkeminen ja uhkien tunnistaminen on parhaimmillaan tiivistä tiimityötä. Siksi olemme kehittäneet Futures Platform -työkalua tukemaan yhteistyötä. Viimeisin kehittämämme ominaisuus helpottaa tiimien jäsenten välistä kommunikaatiota – viestien lähettäminen toisille käyttäjille on nyt mahdollista Futures Platformin kautta. Näin voidaan helposti aloittaa tiimin kesken uusia keskusteluja tärkeistä tulevaisuuden muutosilmiöistä.

Ennakointi jatkuvana toimintana

Kehitämme Futures Platform -työkaluun uusia ominaisuuksia, jotta käyttäjien on entistä helpompaa yhdistää sisäinen näkemys ja ulkoisten asiantuntijoiden tarjoamat näkökulmat tulevaisuuden muutoksista. Näin voidaan havainnoida uusia mahdollisuuksia ja tunnistaa potentiaaliset riskit. Futures Platform tukee jatkuvaa ennakointityötä ja auttaa tiimejä näkemään tulevaisuuteen yhdessä.

Tulevaisuuteen tarttuminen

Keskustelimme myös tulevaisuuden ennakoinnin tekemisestä organisaatioissa. Kaiken perustana on oma toiminta: vaikka ennakoinnin apuna käytettäisiin ulkopuolista konsulttia, yritys voi hallita oman tulevaisuutensa parhaiten omia resurssejaan ja näkemyksiään hyödyntäen. Toinen avaintekijä on jatkuvuus: muutos on jatkuvaa ja muutokset nykyään entistä nopeampia, joten kertaluonteinen ennakointi ei kauaa auta organisaatiota ylläpitämään laadukasta käsitystä omasta tulevaisuudenkuvastaan ja kehityssuunnasta, vaan tulevaisuustarkastelun tulisi olla jatkuvampaa toimintaa.

Asiakasesimerkit Martela ja Kemppi: Liiketoiminnan kehittäminen ennakoinnin avulla

Työtilojen ja julkisten tilojen kalusteita suunnittelevan ja valmistavan Martela Oyj:n Offering Director Panu Muhosen mukaan Martela ei enää pelkästään valmista huonekaluja, vaan toimii yhteistyökumppanina organisaatioille, jotka haluavat panostaa parempaan työympäristöön. Martela on jo pitkään katsonut järjestelmällisesti tulevaisuuteen, analysoinut trendejä ja perustanut liiketoiminnalliset päätöksensä siihen, millainen yritys haluaa olla tulevaisuudessa. Työ ei ole jäänyt huomaamatta. Muhosen mukaan yhä useampi asiakas pitää Martelaa erinomaisena kumppanina, kun puhutaan työympäristön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Nykyään yrityksen yhteistyökumppaneina toimii useita sellaisia organisaatioita, jotka eivät olisi lähteneet yhteistyöhön pelkän huonekaluvalmistajan kanssa.

Hitsausalan pioneeriyritys Kemppi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama kertoo yrityksen hyödyntävän ennakointia liiketoiminnassaan monesta syystä. Yksi tärkeä syy ennakoinnin tekemiselle on ymmärtää, miten asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Asiakasorganisaatioiden johto ei yleensä ole kiinnostunut keskustelemaan hitsauksesta, vaan he arvostavat keskustelua materiaalien tulevaisuudesta, teknologiasta ja heitä itseään koskevista toimintaympäristön muutoksista. Keskustelun käyminen ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden luominen on mahdotonta, mikäli ei olla jatkuvasti ajan tasalla siitä, miten asiakkaiden pelikenttä tulee muuttumaan. Miten esimerkiksi 3D-tulostus tulee vaikuttamaan hitsausalaan tulevaisuudessa?

Miten nähdä trendien välisiä yhteyksiä?

Aamiaisseminaarin loppupuolella näytimme Futures Platform -työkalun demon. Yleisön keskuudessa heräsi kysymys, miten syy-seuraussuhteiden havaitseminen onnistuu eri trendien ja muutosilmiöiden välillä. Futures Platformissa trendit liittyvät lähtökohtaisesti aina tiettyyn asiayhteyteen. Jokainen muutosilmiö näkyy tietyn megatrendin alla. Tämä auttaa tulevaisuuden hahmottamista monien samanaikaisten muutosilmiöiden kentässä. Käyttäjät voivat muodostaa klustereita toisiinsa liittyvistä ilmiöistä ja tehdä niistä tulkintoja oman organisaation näkökulmasta. Koska epävarmuus kuuluu tulevaisuuteen, kannattaa myös etsiä sellaisia tekijöitä, jotka ovat aiemmin jääneet huomaamatta. Futures Platformin kautta voi tunnistaa muutosilmiöitä, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa oman liiketoiminnan tulevaisuuteen.

Marianna on valmistunut maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta, jossa hän opiskeli tulevaisuudentutkimusta. Tulevaisuuden tutkimuskeskus tuottaa ennakoinnin ammattilaisia, jotka auttavat organisaatioita tarttumaan tuleviin mahdollisuuksiin ja välttämään tarpeettomia riskejä. Tulevaisuudentutkimuksen opintolinjan suorittaneet ammattilaiset soveltavat ennakoivaa ajattelumallia tämän päivän organisaatioissa.